Background top Background bottom Background foter
Išvykos ir nuotykinės ekskursijos Lietuvoje

Išvykos ir nuotykinės ekskursijos Lietuvoje

 

TEATRALIZUOTA “EKSKURSIJA SU ŽYDELIU”  ( po Ukmergės senamiestį)

„Ukmergės miestas prieš 100 metų“

 

Vilkomirskas ( Dabar Ukmergė) miestukas esantis  vakarinėje carinės Rusijos dalyje, šalia kelio Sankt – Peterburgas – Varšuva. Mieste gyveno 16 300 gyventojai iš jų 7287 žydai. Mietas turėjo savo  dvasią, kvapą ir skonį.

Miesto gyvenamieji namai vieno ar dviejų , rečiau trijų aukštų su menzonimu, fasadu atgręžti į gatvę, centre mūrinukai sujungti  į traukinuką. Fasadai papuošti ornamentais ir skulptūrėlėmis, ant parduotuvių, vaistinių kabėjo užrašai  , kirilicos šriftu: vaistinė , kepykla, mėsinė, parduotuvė  (235 parduotuvės) parduotuvės kai kur ir hebrajų rašmenimis pažymėtos  taip pat geležinkelio stotis, cerkvė ir bažnyčia. Miestas turėjo ir savo fotoateljė ir žinoma ne vieną turgų. Miesto pakraščiuose medinės lūšnos ir Užupyje smėlių kvartele gyveno nepasiturintys miestelėnai.

Miesto centras buvo gyvas turgaus dieną. Kas raitas ant arklio , kaukšint arklių kanopom per akmeninį grindinį ar su vežimaičiu traukė turgun , veždami grūdus , gyvulius , kiaušinius ir sūrius. Sklido kvapai  nuo garuojančio arklio, ožio barzdos ir minios žmonių. Žmonės klegėjo , derėjosi , bendravo. Vyrai traukė pypkes su namine taboka ir dalinosi naujienomis ir gandais. Mediniais šaligatviais ėjo kaukšėdami klumpėmis, čežėjo moterų ilgi sijonai, vaikai džiaugėsi grauždami“ baranka“ kurią iškaulijo , nupirkti mamą, kuri pardavė sviestą ir žąsies didžiulius kiaušinius.

Prie Daugpilio gatvės kampo  šalia“ aptiekos“ į foto ateljė užeina ponas ir ponia su keturiais vaikučiais nusifotografuoti, tai žydų rabino šeimyna , pasidaro šeimos fotografiją  ir paprašo fotografo išsiusti duotu adresu, broliui į Ameriką .Fotografas Romanovkis  pasiūlo nusipirkti atviručių  rinkinį su Vilkomirsko peizažais . Sutarę kainą paima ir atvirukus , gatvėje pasisamdę vežiką su arkliu nudunda į geležinkelio stotį, kur jau ūkia traukinys, švilpauja ir kviečia į kelionę ,šeima sulipa į siauruką traukinį ir išvyksta į Jonavą.

Pavakare suskamba bažnyčios ir cerkvės varpinės, į vakarines mišias traukia ir miesto“ Ispravnikas“ su šeima, užsidega ploną stačiatikių religinių apeigų žvakę ir klauso choro garsų „ Gospody pomylui“ giesmės, susirinkusieji įkvėpdami  smilkalų ir žvakių vaško kvapo, melžiasi,,,

Kitoje  miesto pusėje anapus Šventosios upės, pasigirsta žandarų čaižus  švilpimas,  gavus skundą, krečia mokytojo Petro šeimos  butą, ieško lietuviškų spaudinių. Tuo pat metu už kelių namų susirinkę kampanijon kortomis lošia broliai knygnešiai Jurgis ir Antanas ir jų kaimynas Anupras. Jie nustemba išgirdę žandarų sukeltą triukšmą. Antanas sako: girdėjot išėjo įsakymas leisti  naudoti lietuviškus rašmenis, o žandarai nerimsta rupūžės…

Taip gyveno Ukmergės miestelis prieš šimtą metų , jis gyvuoja ir šiandien, manau dar gyvuos ne vieną  šimtmetį, su savo kvapais, gyvenimo garsais, pergyvenimais  , meile , viltimi ir tikėjimu šviesesne ateitimi.

Organizuojame nuotykines ekskursijas, kurių metų jūs ne tik gaunate informaciją, bet ir patys aktyviai dalyvaujate, atliekate užduotis, ieškote objektų, renkate informaciją, dalyviai pasipuošia egzotiška atributika.

Kolektyvams, mokinių grupėms, senjorams: Vilniaus, Kauno, Ukmergės, Kėdainių senamiesčiai, Ukmergės dvarų žiedas.

Miestų, senamiesčių zonose, buvusiuose kariniuose daliniuose, senuose kaimuose ir istorinėse vietovėse! Patyrimo žygiai su kolektyvu ar draugais per miškus, pelkes, miestelius, dvarus. Viena ar kelios grupės keliauja kaip komanda, atlieka įvairias orientavimosi, kūrybines, socialines užduotis.